Nové řešení datových rozvodů pro byty

Orientace v problematice plánování moderních datových rozvodů v bytech je stále slabá a stejně neutěšená situace panuje při ukončování kabeláže ve standardních datových rozvaděčích. Kvůli zachování designu a šetření místem je navíc často kladen požadavek, aby byl pro elektrické (silnoproudé) rozvody a datové rozvody použit stejný typ rozvaděče. V bytových domech (resp. v jednotlivých bytech) proto není vhodné instalovat standardní datové rozvaděče a do běžných elektrických rozvaděčů s DIN lištami je téměř nemožné instalovat standardní tzv. patch panely (propojovací panely, nutný prvek pro datové rozvody).

Slaboproudý rozvaděč StakoHome představuje jediné, skutečně komplexní řešení slaboproudého (datového) bytového rozvaděče na trhu. Jedná se o elegantní a profesionální produkt, který je navíc označen typovým štítkem a je k němu vydáváno prohlášení o shodě, včetně typových zkoušek v certifikované zkušebně. Splňuje tak veškeré legislativní povinnosti pro následnou revizi a kolaudaci.


Běžný datový rozvaděč

Myslet na dostatečný počet datových zásuvek se jednoznačně vyplácí. Většina zařízení, jako jsou televize, recievery, přijímače, set-top boxy nebo DVD, již obsahují datový konektor RJ45 a je tedy možné je propojit v jednu síť, ve které bude jejich ovládání hračkou. Vhodné je také připojení jedné síťové tiskárny, skladování dat na jednom centrálním serveru či ukládání hudby a filmů na jednom úložišti. Vše kdykoliv snadno přístupné.

Dodáváme nejen hotová typová řešení pro byty 2+KK, 3+KK a 4+KK odkaz viz zde, ale i řešení přesně na míru a dle požadavku zákazníka. V bytech se oproti ostatním možnostem jedná o mnohem efektivnější řešení a velkou úsporu kabeláže ve společných prostorách domu. Ve větších bytech přichází také úspora financí (je závislé na délce a rozlehlosti kabeláže ve společných prostorách). Slaboproudý (datový) rozvaděč StakoHome je připraven uspokojit poptávku 99 procent koncových zákazníků i developerů, zbylé jedno procento představují rozsáhlé a náročné instalace s větším počtem datových portů a množstvím aktivních prvků, pro které není rozvaděč StakoHome dimenzován.

Řešení STAKOHOME podporuje a využívá také jeden z kvalitních poskytovatelů telekomunikačních služeb triple play (kabelová televize IP-TV, IP telefonie a Internetu) firma T-Systems Czech Republic a.s. Firma T-Systems je značkou skupiny Deutsche Telekom.

T-MOBILE

Řešení STAKOHOME zařazují do svých portfolií developeři po celé ČR, k nalezení je například v nabídce společnosti Central Group, a.s.

*/ ?>

Neue und effiziente Heimverteiler-Lösung für Wohnungen

Die Orientierung in der Planungsproblematik moderner Heimverteiler ist immer noch schwach, eine ebenso unerfreuliche Situation herrscht bei der Unterbringung von Verkabelung in standardmäßigen Datenschaltungen. Um ein einheitliches Design zu wahren und Platz zu sparen wird darüber hinaus die Anforderung gestellt, dass für die elektrischen (Starkstrom-) Verteiler sowie die Datenverteiler derselbe Schaltanlagentyp verwendet wird. In Wohnhäusern (bzw. einzelnen Wohnungen) ist es daher nicht geeignet, Standard-Racks zu installieren (siehe Abbildung Nr. 1) und bei herkömmlichen elektrischen Verteilern mit DIN-Schienen ist es nahezu unmöglich, Standard-Rangierfelder, so genannte Patchpanels (Verbindungselemente, die zur Verteilung von Verkabelung notwendig sind), zu installieren..

Der Stakohome Schwachstromverteiler stellt eine einzigartige, wirkliche komplexe Lösung für einen Schwachstrom-(Daten-)Heimverteiler auf dem Markt dar (aus dem Jahr 2006). Es handelt sich hierbei um ein elegantes und professionelles Produkt, das darüber hinaus mit Typenschild gekennzeichnet ist und auf das eine Konformitätserklärung ausgestellt wurde, einschließlich in der zertifizierten Prüfanstalt durchgeführter. Er erfüllt somit sämtliche gesetzlichen Verpflichtungen für anschließende Revisionen und bauliche Abnahmen.


Abb. Nr. 1 Herkömmlicher Datenverteiler

An eine ausreichende Anzahl von Datenbuchsen zu denken, zahlt sich eindeutig aus. Die meisten Geräte wie beispielsweise Fernseher, Receiver, Empfänger, Set-Top-Boxen oder DVD enthalten bereits RJ45-Datenstecker, daher können sie an ein Netz angeschlossen werden, wo ihre Bedienung dann zum Kinderspiel wird. Er ist ebenfalls geeignet für den Anschluss eines Netzdruckers, der Datenspeicherung auf einem zentralen Server oder zum Speichern von Musik und Filmen an einem Speicherplatz. Auf alles kann jederzeit einfach zugegriffen werden.

Wir liefern nicht nur fertige Musterlösungen für 1ZKB/2ZB, 2ZKB/3ZB und 3ZKB/4ZB Wohnungen, sondern auch auf den Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Gegenüber sonstigen Möglichkeiten handelt es um eine in Wohnungen wesentlich effizientere Lösung sowie große Einsparungen an Verkabelung in Gemeinschaftsräumen des Hauses. In den meisten Wohnungen kommt es auch zu einer finanziellen Ersparnis (in Abhängigkeit von Länge und Größenausdehnung der Vekabelung in Gemeinschaftsräumen). Der Stakohome Schwachstrom-(Daten-)Verteiler ist dafür ausgelegt, die Anfrage von 99 Prozent der Endkunden und Developer zu befriedigen; das verbleibende Prozent stellen umfangreiche und anspruchsvolle Installationen mit einer höheren Anzahl an Datenports und einer Vielzahl aktiver Elemente dar, für die der Stakohome Verteiler nicht dimensioniert ist.

Die STAKOHOME-Lösung wird ebenfalls von einem der qualitativ herausragenden Anbieter der Telekommunikationsdienste Triple Play (Kabelfernsehen IP-TV, IP-Telefonie und Internet), der Firma T-Mobile Czech Republic a.s., unterstützt und genutzt. Die Firma T-Mobile ist eine Marke der Deutsche Telekom Gruppe..

T-MOBILE

Auch Developer aus der gesamten Tschechischen Republik gliedern die STAKOHOME-Lösung in ihre Portfolios ein.

VORTEILE DER STAKO-LÖSUNG

  • Finanzielle Ersparnis (weniger Verkabelung in Gemeinschaftsräumen des Hauses, mehr Dienste in einem – Internet, IP-TV, Telefon)
  • Platzsparend (Kabeleinsparungen, da auf große Kabelbündel in Hausfluren verzichtet werden kann)
  • Einfache Montage und Handhabung
  • Kann in der Mehrzahl an Wohnungen verwendet werden, vorgefertigte Musterlösungen
  • Auf den Kunden maßgeschneiderte Lösung (individuelle Zusammensetzung der Komponenten)
  • Universalität (Verwendung unterschiedlicher Stecker-/Keystone-Typen und Hersteller sowie unterschiedliche Innenausstattung)
  • Verwendung nahezu sämtlicher existierender elektrischer Schaltanlagen möglich In der Wohnung wird somit dasselbe Design von elektrischer Schaltanlage und Schwachstrom-Heimverteiler beibehalten
  • Der Nutzer hat im Rahmen seiner Wohnung vollständige Kontrolle über das komplette Datennetz (Teilen von Dokumenten, Dateien, Drucker usw.)
  • Vollständige Kompatibilität der Lösung mit Systemen von Datennetz-Herstellern

Bytový rozvaděč<br />Vždy o krok napřed!